E-mail: kulelektronik@gmail.com | Tel: +90 224 442 90 05/06 | Bursa  

ADMA-AEW


   İleri teknoloji üretmede geri kalmış olsa bile, tarıma elverişli topraklara sahip olan ülkemiz, bu avantajını tarım, tarımsal biyoçeşitlilik ile arttırarak ihracatını üst seviyelere taşıyabilir. Bu amaçla üzerinde çalışmakta olduğumuz hassas tarımcılık sistemi, “Tarımsal Veri Toplama/İşleme Merkezi & Erken Uyarı ADC-AEW(Agriculturel Data Center-Early Warning)” önceden kestirimli yapay zeka destekli erken uyarı sistemidir.

   2004 yılından bu yana devam eden çalışmalarımız ile ilk versiyon GSM-RDAS-03, dona karşı erken uyarı uygulamasıdır. Bursa’da yaklaşık 50 milyon dolar/yıl bütçeli kiraz ihracatı yapan Alara Meyve ve Fid.A.Ş. Ve yan kuruluşlarına ait bahçelere uygulanmıştır. Kiraz ağaçlarına göre parametrik değerlerin yüklenmesi ile meteorolojik parametreleri değerlendirerek GSM üzerinden uyarı göndermektedir. Özellikle kiraz meyvesinde don durumunda yaklaşık %20 ürün kaybı olduğu göz önünde bulundurulursa konunun önemi daha iyi anlaşılır.

    2010 yılında Malatya’da yaşanan don nedeniyle 1.2 milyon TL zarara uğranmıştır. Üreticinin bu zarardan etkilenmemesi için hükümetimiz kayısı üreticisine destek paketleri (~260.000 TL) çıkarmak zorunda kalmıştır.

    ADMA Sistemi, Üretici, Uzman, Internet Tabanlı Veri ve Bilgi Platformu, Cep Telefonu ana bileşenlerinden oluşur.
Amaçlar
   Günümüzde modern tıp sayesinde hastalıklar için tahliller yapılmakta ve tahlil sonuçlarına göre, doktor en uygun tedaviyi hastaya uygulamaktadır. Sağlığımızın birinci kaynağı olan sağlıklı besinin üretimi de aynı ciddeyetle ele alınması gerekmektedir.

   Arazinin taşınmaz yapısı nedeniyle, topraktan numuneler alarak incelenmesi oldukça yetersizdir.

   Bu nedenle, araziye kalıcı olarak yerleştirilecek bir tahlil labaratuarı ile tahlil sonuçlarının bir merkezde toplanması ve bu verileri değerlendirecek uzmanların sisteme girerek hastalık ve risk faktörlerini belirlemesi hedeflenmiştir.

   Internet tabanlı bu sistem üzerinde, uzmanların yorumlarının sisteme kayıtlı üreticilerin cep telefonlarına aktarılmasıyla, üreticilerin kendi bölge ve ürünlerinin gelişimlerini takip etmesi mümkündür.

Üye EkranıATU biriminin yapabileceği ölçümler 
 • Sıcaklık sensörleri: -55 ile +80’ye kadar 0.5°C tolerans. (Tarımsal ve meteorolojik)
 • Nem/Rutubet Sensörleri: %5-%95 arasında bağıl nem ve dewpoint (Tarımsal ve meteorolojik)
 • Yaprak Nemi
 • Yaprak veya ürün renk rensörü
 • Ürün gelişiminde sürekli ağırlık ölçümü ile mahsulün diğer parametrelere göre gelişiminin takibi
 • IR bazlı topraktaki besin ölçümü ve kısmı gübreleme desteği
 • Derinlik sensörü
 • Tüm meteorolojik ölçümler
 • Sulama kontrolü ve debi ölçümü
 • Güvelik amaçlı hareket algılama
 • GAS ölçümleri (CO,CO2,TeO2, CH4,C3H8)
 • Yangın tespiti
 • Frame Camera bağlantısı
 • Net radyasyon ölçümü
 • Güneş enejerjisi ile dahili akü ile 7/24 aktif
 • Kimya Labaratuarı
 • GSM üzerinden data haberleşmesi ile merkezi bilgi işlem ile online bağlantı
Uzman Ekranı-1
Uzman Ekranı-2
Uzman Ekranı-3
2019 All Rights Reserved | by: Betül Nur Ersöz