E-mail: kulelektronik@gmail.com | Tel: +90 224 442 90 05/06 | Bursa  

KGSM-E84 Kablosuz Ortam İzleme ve Uyarı Sistemi


   KGSM-E84 kablosuz ortam izleme ve uyarı sistemi, GSM / GPRS altyapısı aracılığı ile bir veya birden çok ortamdaki yangın, duman, gaz (metan, Propan, O2, NOx v.b.), sıcaklık, nem v.b. sensörlerinden veya alarm girişlerinden aldığı bilgileri değerlendirerek, daha önceden tanımlanmış olan sınır değerlerin aşılması durumunda SMS ile kısa mesaj ve telefon çağrısı olarak uyarı verilmesine yönelik, ULUTEK TEKNOKENT’te uzman elektronik ve yazılım mühendisleri tarafından geliştirilmiş bir sistemdir.
   Laboratuvar gibi alanlarda yapılan çalışmalarda sağlıklı sonuçlar elde edilmesi, kullanılan materyallerin saklama koşullarının stabil tutulması ve benzer kriterlerden dolayı sıcaklık ve nem takibinin yapılması kritik önem taşımaktadır. Çalışma saatleri veya dışında gelişen olaylardan dolayı ortam sıcaklığı değişirse, saklanan örnekler bozulabilmektedir. KGSM-E84 kablosuz ortam izleme ve uyarı sistemi sayesinde zamanında müdahale edilebilir ve gerekli önlemler alınabilir. Aynı zamanda tıbbi cihazların şebeke dalgalanmalarına karşın korunmasını da sağlar. KGSM-E84 ile elektrikli cihazlar da uzaktan kumanda edilebilir.

Özellikleri

   KGSM-E84, kablolu bağlantının bulunmadığı veya güvenli olmadığı noktalardan veri almak, alarm durumlarında cep telefonlarına SMS ve çağrı ile uyarı verebilmek veya gerektiğinde kontrol edebilmek için geliştirilmiş GSM tabanlı bir uyarı , bilgilendirme ve kontrol sistemidir.
   Cihaz, üzerindeki sensörlerden aldığı bilgileri değerlendirerek, daha önceden belirlenmiş alt ve üst sınırların dışına taşılması durumunda, istenilen bir GSM numarasına SMS olarak uyarı gönderir ve ardından çağrı yapar. Bunun yanı sıra cihaz üzerindeki kontak çıkışlarına bağlı cihazları (Isıtma, Soğutma sistemi v.b.) SMS ile çalıştırılabilir veya durdurulabilir.

4 Adet Sensör Girişi (gaz, yangın, sıcaklık/sem, kimyasallar v.b.),
4 Adet dijital giriş (Kuru kontak girişi),
2 Adet kuru kontrol röle çıkış (Çıkışlara bağlı bir cihazı çalıştırabilme – kapatabilme),
Dahili gerçek zaman saati,
5 Farklı kişiye kadar alarm bilgilendirebilme ve çağrı yapabilme,
SMS ile kontrol, alarm, GPRS üzerinden servere veri atma..(Server yazılımı gerektirir),
Şifre kontrollü operasyonlar,
Sensör durumlarına göre çıkışları çalıştırabilme,
Zaman programı verebilme,
Duvar veya panoya montaj olanağı,
4 Band GSM desteği (800,900,1800,1900 Mhz),
SD/MMC/SDHC 10yıl kayıt..1 saniye ara ile.

Uygulama Alanları 
 • İnkübatörler
 • Bitki Büyütme Odası
 • Klimatasyon (İklim) Odası
 • Steril Kabin Odası
 • Soğuk hava depoları
 • Tıbbi Tahlil Laboratuarı
 • Genetik Laboratuarı
 • Mikrobiyoloji Laboratuarı
 • Hastane Malzeme Deposu
 • Kan Saklama Deposu
 • İlaç Deposu
 • Farmakoloji Laboratuarı
 • Derin Dondurucular ve Buzdolapları
 • Mühtelif İnkübatörler(CO2)
 • Duman/Yangın ihbar sistemleri
 • Kimya Labaratuarı
 • Tarımsal Uygulamar (Don, yaprak rengi, toprak nemi ..)

Kurulum ve Ayarlar

    Cihaz modeline göre sıcaklık, nem, gaz gibi bağlantı çıkışları mevcuttur. KGSM-E84-10 için bağlantılar yandaki resim üzerinde gösterilmektedir.

    Cihaz SIM kart yuvasına PIN kod girişi iptal edilmiş SIM kart takılmalıdır. Bir nolu bağlantı uçlarına, kutupları doğru yönde olacak şekilde akü bağlantısı yapılmalıdır. İki nolu solar panel/adaptör girişi kutupları doğru yönde bağlanmalıdır. Diğer sensör ve kontak girişleri tamamlandıktan sonra cihazın adaptör girişi veya akü bağlantısı tamamlanarak cihaza besleme verilmelidir.

    Cihaz beslemenin verilmesi sırasında GSM şebekesine entegre olmaya çalışır. Bu işlem konuma göre yaklaşık 10-60sn sürecektir. GSM şebekesine bağlantı sırasında cihaz fonksiyonları kapalıdır, herhangi bir giriş yapılamaz.

    Cihaz GSM entegrasyonunu tamamladığında logo ekranına dönecektir.Fabrika Ayarları ve Şifrenin Unutulması
    Cihaz ilk kez kullanılacağı zaman ayarları atanmış olarak gelecektir. Bu ayarlar şifre 0000, mesaj atacağı GSM numarası tanımsız, sensör limit değerleri 0.0, tüm dijital girişler pasif, tüm çıkışlar off, alarm durumunda arama iptal durumundadır.

    Şifrenin unutulması durumunda cihaz üzerindeki fabrika ayarına dönmek için resetlenmesi gerekir. KGSM-E84 duvar prizinden ve bağlı ise akü bağlantısından çıkartılır ve "0" butonuna basılı tutularak KGSM-E84 duvar prizine takılır. Ardından şifre ekranına gelinir bu şifre ürünün seri nosuna göre üreticiden istenmelidir. Şifrenin girilmesi ile cihaz fabrika ayarlarına döner.

Fabrika ayarları;

PSW : 0000
GSM no : 00000000 dır. Yani tanımsız.
Sx : Tlow=0,Thigh=0,Hlow=0,HHigh=0
SWx : Tüm dijital girişler pasif yani bu girişlere 12V giriş veridiğinde SMS atamazlar.
Rx : Tüm çıkışlar OFF
Alarm durumunda çağrı: kapalı
Cihaz fabrika ayarlarına döndürüldükten sonra ilk olarak 0000,gsm1=053xxxxxxxx gönderilmelidir. Cihaz 30 sn içinde GSM'i kabul ettiğine dair mesaj gönderir. Bundan sonra şifre değiştirilebilir.

Montaj Bilgileri-1
Montaj Bilgileri-2
Montaj Bilgileri-3
Montaj Bilgileri-4
2019 All Rights Reserved | by: Betül Nur Ersöz